Aktuality

Nové dokumenty z valné hromady 2017

V dokumentech ke stažení je doplněn zápis a usnesení z valné hromady konané dne 30. 11. 2017.

Dalé jsou v sekci ke stažení přidány jednací řády pro výběrové komise, valné hromady, revizní komise a představenstva.

Nové dokumenty na webu

Na webu v sekcích MAP Liberecko a MAP Jablonecko jsou vystaveny nové dokumenty Investiční priority a Strategický rámec. V obou sekcích jsou také aktualizované dokumenty statutu a jednacího řádu.

Nová sekce na webu: Šablony pro MŠ a ZŠI

Na webu je vytvořena nová sekce Šablony pro MŠ a ZŠI s informacemi o výzvě a kontaktní osobě.

Aktualizované dokumenty Strategie rozvoje MAS Podještědí a finanční plán

Na stránce Strategie MAS jsou vystaveny aktuální dokumenty Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020 a Finanční plán.

Aktualizace stanov, podmínek a práv členství, seznamu partnerů a orgánů

Na webu jsou vystaveny aktualizované stanovy platné od 10/2015, členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny, seznam partnerů a seznam orgánů MAS Podještědí, z. s.

Stanovy
Seznam orgánů
Seznam partnerů
Práva a povinnosti členů místní akční skupiny