Archiv aktualit

Výroční zpráva MAS Podještědí, z. s. 2015

V dokumentech ke stažení je zveřejněna nová Výroční zpráva za rok 2015.

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 17.00 hod. na místě Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna – Restaurace Na Jihu.

Celá pozvánka s programem je dostupná ke stažení:
Pozvánka na Valnou hromadu 2016 (docx)

Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru MAP Jablonecko

V úterý 17. 5. 2016 od 9.00 v zasedací místnosti č. 203, Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. se bude konat 1. zasedání Řídícího výboru MAP Jablonecko.

Program:

 1. Představení a harmonogram projektu MAP Jablonecko
 2. Schválení Statutu ŘV
 3. Schválení Jednacího řádu ŘV
 4. Seznámení s materiály
 5. Diskuze
 6. Závěr

Pozvánka ke stažení: Pozvánka (DOCX)

Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko

Ve středu 11. 5. 2016 od 9.00 v zasedací místnosti č. 110 (Historická radnice), nám. Dr. E. Beneše se bude konat 1. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko.

Program:

 1. Představení a harmonogram projektu MAP Liberecko
 2. Schválení Statutu ŘV
 3. Schválení Jednacího řádu ŘV
 4. Seznámení s materiály
 5. Diskuze
 6. Závěr

Pozvánka ke stažení: Pozvánka (DOCX)

Aktualizované dokumenty Strategie rozvoje MAS Podještědí a finanční plán

Na stránce Strategie MAS jsou vystaveny aktuální dokumenty Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020 a Finanční plán.

Aktualizace stanov, podmínek a práv členství, seznamu partnerů a orgánů

Na webu jsou vystaveny aktualizované stanovy platné od 10/2015, členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny, seznam partnerů a seznam orgánů MAS Podještědí, z. s.

Stanovy
Seznam orgánů
Seznam partnerů
Práva a povinnosti členů místní akční skupiny

Nový formulář projektového záměru

MAS Podještědí z. s. uveřejňuje nový formulář Projektového záměru.

Projektový záměr (xlsx)

Termín odevzdání je 5. 11. 2015 elektronicky na e-mail:maspodjestedi@seznam.cz

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2015 MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve úterý 20. 10. 2015 od 17.00 hod. na místě Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna – Restaurace Na Jihu.

Celá pozvánka s programem je dostupná ke stažení:
Pozvánka na Valnou hromadu 20. 10. 2015 (docx)

Další dokumenty ke konané Valné hromadě jsou dostupné v sekci Valné hromady a výroční zprávy

Pozvánka na Svatojánskou noc

Svatojánská_noc_Zdislava_2015Obecní úřad Zdislava ve spolupráci s římskokatolickou farností Jítrava srdečně zvou všechny občany na Svatojánskou noc konanou dne 20. června 2015.

Přijďte všichni posedět, pobavit se, zazpívat si. Oheň za kostelem, pohoštění v hospodě.

Pozvánka s programem a dalšími informacemi ke stažení (PDF)

Zápis z jednání KPS ze dne 8. 5. 2015

V zápisech z jednání koordinační pracovní skupiny je zveřejněn nový Zápis KPS ze dne 8. 6. 2015

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz