Aktualizované dokumenty Strategie rozvoje MAS Podještědí a finanční plán

Na stránce Strategie MAS jsou vystaveny aktuální dokumenty Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020 a Finanční plán.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz