Aktualizace stanov, podmínek a práv členství, seznamu partnerů a orgánů

Na webu jsou vystaveny aktualizované stanovy platné od 10/2015, členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny, seznam partnerů a seznam orgánů MAS Podještědí, z. s.

Stanovy
Seznam orgánů
Seznam partnerů
Práva a povinnosti členů místní akční skupiny

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz